Tag: i-SMART

MG เริ่มอัพเกรดระบบปฏิบัติ i-SMART ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งแรกในไทย

เอ็มจี เซลส์อัพเกรดระบบ i-SMART ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ หรือ FOTA เป็นครั้งแรกของสมาร์ทคาร์ ในเมืองไทย ลูกค้าสามารถอัพเกรดฟีเจอร์ใหม่

Read more