Tag: i-DOS

Bosch Series 6 เครื่องซักผ้าฝาหน้าอัจฉริยะ ถนอมผ้า ตวงน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ

บีเอสเอช ชู เครื่องซักผ้าฝาหน้าอัจฉริยะ ระบบ i-DOS ตวงน้ำยาซักผ้าอัตโนมัติ มั่นใจถนอมผ้า และไม่มีสารตกค้างบนเนื้อผ้าไร้กังวล 100%

Read more