Tag: hitachi

Hitachi และ Nasket ร่วมมือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับคนเมือง ในยุค New Normal

ฮิตาชิและนาสเกตบรรลุข้อตกลงในการทดสอบบริการใหม่สำหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

Read more

ฮิตาชิพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจหามะเร็งเต้านมใหม่ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 360 องศา

บริษัท ฮิตาชิอิเลคทรอนิคส์ (Hitachi) ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการใช้คลื่นอัลตราโซนิคแผ่ที่ทรวงอก 360 องศา โดยเทคโนโลยีใหม่นี้สามารถระบุมะเร็งเต้านมในผู้หญิงซึ่งมีความแม่นยำสูง เมื่อเทียบกับการอัลตราซาวด์เต้านมแบบเดิม ผู้อำนวยการของบริษัท ฮิตาชิ กล่าว ด้วยวิธีการใหม่นี้ผู้ป่วยต้องก้มหน้าไปกับเตียงที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งมีถ้วยใส่น้ำสำหรับตรวจสอบหน้าอก ทางฮิตาชิมีเป้าหมายที่จะเปิดใช้เทคโนโลยีนี้จริงในปี พ. ศ. 2563 ผู้หญิงในวัย 40 ปีพวกเธอเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสำหรับการเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ...

Read more