หัวเว่ยเปิดตัว โซลูชันดิจิทัล ในงาน MWC2022 เสริมศักยภาพการพัฒนาเชิงสิ่งแวดล้อม

หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชันดิจิทัล ในงาน MWC2022 เสริมศักยภาพการพัฒนาเชิงสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก