Tag: GrabAssistant

GRAB ออกแถลงชี้แจ้ง กรณีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แอปฯ

GRAB ได้ออกหนังสือแถลง สืบจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนช่องทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แอปพลิเคชันของแกร็บ

Read more