Pokémon Go จะซิงก์กับแอพฯ Fitness Tracker เก็บ activity โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเกม

Niantic เปิดฟีเจอร์ Adventure Sync ที่ซิงก์เกมเข้ากับแอพฯ Fitness Tracker ในเครื่อง เพื่อกระตุ้นให้คนออกกำลังกาย หรือออกมาทำกิจกรรม พร้อมมีรางวัลให้