สายการบิน Qantas จะให้บริการ Gear VR บนเครื่อง A380

สายการบินประจำชาติออสเตรเลียอย่าง Qantas ออกมาให้ข่าวว่า ทางสายการบินจะมี Gear VR ให้บริการผู้โดยสาย โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป