Tag: Gbps

3BB ทำไมต้อง GIGA สู่การเชื่อมโยงชีวิตดิจิตอลแบบครบวงจร

GIGA” หรือที่อ่านว่า “กิกะ” ย่อมาจากคำว่ากิกะบิตต่อวินาที (Gbps) คือหน่วยวัดความเร็วของการส่งข้อมูลดิจิทัลซึ่งใช้ในการวัดค่าความเร็วอินเทอร์เน็ต

Read more