หลุดข้อมูล ตัวเครื่อง Samsung Galaxy S22 เผย รุ่น Ultra มีช่องใส่ S Pen

หลุดข้อมูลขนาดกว้าง ยาว สูง และขนาดของโมดุลกล้องของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S22 ซีรีส์ทั้ง 3 รุ่น รวมถึงตำแหน่งช่องเสียบปากกา S-Pen ด้วย