Galaxy S21 Series 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ เป็นเจ้าของแล้ววันนี้!

Galaxy S21 Series 5G สุดยอดสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์ พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้! กับหูฟังไร้สายรุ่นล่าสุด Galaxy Buds Pro และSmartTag