Lenovo Legion 7i Lenovo Legion 7i Lenovo Legion 7i

Tag: Forbes

Xiaomi ชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวข้อมูลผู้ใช้งาน จากรายงานของ Forbes

Xiaomi ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับบทความของ Forbes ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ที่มีการเข้าใจผิดก่อนหน้านี้

Read more

มีรายงานพบ Xiaomi เก็บข้อมูลท่องเน็ตบนมือถือของผู้ใช้งาน แม้ว่าจะใช้ private mode ก็ตาม

Forbes รายงานว่า Xiaomi มีการบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บส่วนตัวและบันทึกการใช้โทรศัพท์ของผู้ใช้งานเอาไว้ ซึ่ง Xiaomi ยืนยันไม่กระทบความเป็นส่วนตัวผู้ใช้งาน

Read more