Tag: Fitbit Flow

ฟิตบิท เปิดตัว ‘Fitbit Flow’ เครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน

เปิดตัว ‘Fitbit Flow’ เครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน คุณภาพสูงในราคาย่อมเยาแต่ยังคงมาตรฐานระดับสูง ตอบโจทย์ความต้องการทั่วโลกในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19

Read more