fbpx

Tag: ESRI

ESRI ร่วมกับเทศบาลเมืองนครนนท์ ผุด “นครนนท์ 4.0” ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ยกระดับสู่สมาร์ทซิตี้

ESRI ร่วมกับเทศบาลเมืองนครนนท์ ผุด นครนนท์ 4.0 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ เพื่อพัฒนาสู่สมาร์ทซิตี้

Read more