Tag: EEPROM

Microchip เปิดตัว EEPROM แบบอนุกรมที่มีความหนาแน่นด้วยความเร็ว 4 เมกะบิต

Microchip เปิดตัว EEPROM แบบอนุกรมที่มีความหนาแน่นสูงสุดด้วยความเร็ว 4 เมกะบิต จะช่วยให้นักออกแบบซอฟต์แวร์ปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้มากขึ้น

Read more