fbpx

Tag: EcoAdvanced

Energizer EcoAdvanced ถ่านอัลคาไลน์ที่ผลิตจากถ่านรีไซเคิล

Energizer ผู้ผลิตถ่านอัลคาไลน์รายใหญ่ของโลก ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ที่ใช้ชื่อว่า EcoAdvanced ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นการเอาถ่านอัลคาไลน์ที่ใช้หมดแล้วมารีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่

Read more