Tag: e-KYC

การยืนยันตัวตน ผ่าน e-KYC ช่วยให้ทุกคนทำธุรกรรมได้ในช่วงโควิด-19

การทรานส์ฟอร์มการให้บริการทางการเงิน และธุรกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ในช่วงโควิด-19 ผ่านe-KYC (การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์)

Read more

TrueMoney ทดสอบใช้ e-KYC ยืนยันตนด้วยแสกนใบหน้า นำร่องเปิดใช้ที่ 7-Eleven

TrueMoney ทดสอบใช้ e-KYC ยืนยันตนด้วยการแสกนใบหน้า จับมือร้าน 7-Eleven 9 สาขา เชิญผู้ใช้นำร่องทดสอบนวัตกรรมการยืนยันตัวตนแบบใหม่ได้แล้ว

Read more