Tag: cosmetic brand

โควิด-19 เปลี่ยนวิถีการส่งออกเครื่องสำอาง ควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อจากนี้

โควิด-19 เปลี่ยนวิถีการส่งออกเครื่องสำอาง สินค้าด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและร่างกาย ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อจากนี้

Read more

Imma นางแบบ CG ถ่ายแบบโฆษณาคู่กับนางแบบจริง ที่ดูเหมือนจนแยกไม่ออก

Imma นางแบบเสมือน ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์กราฟิก CG บนภาพโฆษณาจริงๆของแบรนด์เครื่องสำอางค์ KATE จนแยกไม่ออกระหว่างคนจริงๆเลย

Read more