VISA เผย 8 ใน 10 ของคนไทย หันมาใช้จ่ายแบบ Contactless มากขึ้น

วีซ่า เปิดเผยถึงผลการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคประจำปีของวีซ่า พบว่าแปดในสิบ เลือกใช้จ่ายในรูปแบบคอนแทคเลสมากขึ้นกว่าสองปีที่แล้ว

VISA เปิดตัว Contactless “แตะเพื่อจ่าย” ตัวช่วยใหม่สำหรับคนไทยเพื่อปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่

วีซ่า เปิดตัววิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ “แตะเพื่อจ่าย” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านบัตรคอนแทคเลสให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย

MasterCard เผยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ใช้จ่ายแบบ Contactless มากขึ้น

MasterCard เผยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน พบว่า 79% ของประชากรทั่วโลกใช้จ่ายแบบคอนแทคเลส เพื่อเลี่ยงการสัมผัส แนวโน้มยังคงอยู่ต่อไปหลังจากผ่านวิกฤติโรคโควิด-19