CEO HUAWEI ผลักดันพร้อมขยายศักยภาพนวัตกรรม 5G สู่ทุกภาคอุตสาหกรรม

CEO HUAWEI ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึง แนวทางการหาโอกาสใหม่ ๆ จากการนำเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

CEO HUAWEI เผยพร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ 5G ขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมระดับโลก

CEO HUAWEI เผย พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ 5G ขับเคลื่อนสู่นวัตกรรมระดับโลก ชี้ตลาดเสรีและความร่วมมือจำเป็นต่อการเติบโตไปพร้อมกัน

Message us