Bolt แอปพลิเคชัน บริการเรียกรถ รายใหม่ เปิดให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ

Bolt แพลตฟอร์มชั้นนำในการให้บริการการขนส่งในยุโรปและแอฟริกา ประกาศทดลองเปิดให้บริการในกรุงเทพฯอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ มีคนขับบริการแล้วกว่า 2,000 คน