Tag: Bob Iger

Bob Iger อธิบายสาเหตุที่ลาออกจากบอร์ดบริหาร Apple พร้อมยกย่องการทำงานของ Tim Cook

Bob Iger ผู้บริหารของ Disney ออกมาอธิบายถึงการตัดสินใจลาออกจากบอร์ดของ Apple ของเค้า รวมไปถึงยกย่องการทำงานในฐานะ CEO ของ Tim Cook

Read more

Bob Iger ผู้บริหารของ Disney ลาออกจากบอร์ดบริหารของ Apple แล้ว

ทาง Apple แจ้งว่า Bob Iger ผู้บริหารของ Disney ได้ลาออกจากตำแหน่งบอร์ดบริหารของทาง Apple แล้ว โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2019

Read more