ออสเตรเลียเตรียมเลิกใช้เล่มหนังสือเดินทาง แทนที่ด้วยการสแกนข้อมูลชีวมิติภายในปี 2020

หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตถือว่าเป็นหนังสือสำคัญสำหรับใช้ในการเข้าออกประเทศต่างๆ แต่การใช้หนังสือเดินทางก็ยังมีปัญหาจุกจิก  เช่นการตรวจหนังสือเดินทางต่างชาติด้วยเจ้าหนี้ที่ ปัญหาหนังสือเดินทางชำรุดเสียหาย หรือแม้แต่หนังสือเดินทางปลอม