Fast Charging ชาร์จเร็ว ในสมาร์ทโฟน มีผลทำให้ แบตเสื่อม อายุการใช้งานน้อยลงกว่าเดิม

OPPO ยอมรับว่าฟีเจอร์ Fast Charging ชาร์จเร็ว มีผลกระทบในระยาว ที่จะทำให้ แบตเสื่อม อายุของแบตเตอรี่เสื่อมไวขึ้นมากกว่าเดิม

Nintendo Switch รุ่นแรก อัพเดตใหม่เพิ่มแบตฯ เล่นได้นานขึ้นกว่าเดิม

Nintendo Switch มีอัพเดตตัวโมเดลใหม่ โดยมีการปรับปรุงอายุของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น จะเริ่มวางขายในประเทศญี่ปุ่นที่แรกตอนเดือนสิงหาคม