“รักนะ 3000” วลีฮิตจากหนัง Avengers Endgame จริงๆ แล้วไม่มีอยู่ในบท

หลังจากได้ชมภาพยนตร์ Avengers Endgame ไป จะรู้สึกประทับใจกับประโยค รักนะ 3000 (I love you 3000) หลายคนอยากรู้ความหมาย และที่มาของคำนี้ ตอนนี้มีคำตอบแล้ว

Google ให้คุณเป็นทานอส เพียงค้นหาด้วยคำว่า “Thanos” กดที่ถุงมือ ข้อมูลค้นหาจะหายครึ่งหน้า

Google เพิ่มลูกเล่นหน้า Google search ให้ค้นหาคำว่า “Thanos” จากนั้นคลิ๊กที่ถุงมือ ข้อมูลที่ขึ้นในหน้าค้นหาจะค่อยๆหายไปครึ่งหน้า