Tag: Autonomous

รัฐบาลสิงคโปร์กำลังพัฒนาวีลแชร์อัตโนมัติ มีโครงการสร้าง Government API

ในขณะที่ผู้ผลิตหลายเจ้ากำลังแข่งขันกันในการสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ  รัฐบาลสิงคโปร์ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย  แต่เป็นจุดที่ต่างออกไป  นั่นคือรถเข็นวีลแชร์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ปัจจุบันสิงคโปร์มีปัญหาในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์เช่นพยาบาลนั้นมีไม่เพียงพอ  อีกทั้งสิงคโปร์กำลังประสบปัญหาคนแก่ล้นประเทศ  ทำให้งานบริการในสถานพยาบาลนั้นล้นมือบุคลากรมากขึ้น ที่งาน Innovation Labs World นาย Mark Lim ผู้อำนวยการ Government Digital Services ของสิงคโปร์ได้กล่าวว่าตอนนี้ทางหน่วยงานกำลังร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพในการพัฒนารถเข็นวีลแชร์ที่สามารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติ  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนั่งรถเข็นไปยังส่วนต่างๆ ...

Read more