Automattic เจ้าของ WordPress ประกาศขายตึกสำนักงานทิ้ง บอกเปิดไว้ก็ไม่มีใครมาทำงาน!

บริษัททั่วไปมักจะเจอปัญหาออฟฟิศคับแคบไม่พอสำหรับพนักงาน แต่กับ Automattic ผู้พัฒนา Wordprees กลับประกาศขายออฟฟิศทิ้ง เพราะว่าไม่มีใครเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเลย

Message us