Home Tags Announce

Tag: announce

พักก่อน! ศุลกากรสหรัฐฯ โชว์ผลงานยึด OnePlus Buds แล้วบอกว่า นี่คือ AirPods ของปลอม!

สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ โชว์ผลงานการจับสินค้าเลียนแบบ Airpods แต่สุดท้ายหน้าแตก เพราะจริง ๆ แล้วมันคือ OnePlus Buds
- Advertisement -

บทความล่าสุด