คลาวด์ สร้างความต่าง ให้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้อย่างไร

คลาวด์ สร้างความต่าง ให้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้อย่างไร บทความโดย ไทเลอร์ ชิว ผู้จัดการประจำประเทศไทย อาลีบาบา คลาวด์

อาลีบาบา คลาวด์ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ด้าน ดาต้าเบส เพิ่มขึ้น 50% ลูกค้า 150,000 รายทั่วโลก

อาลีบาบา คลาวด์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านระบบจัดการดาต้าเบสบนคลาวด์ (DBMS) เป็นปีที่สองมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบส เพิ่มขึ้น 50% YoY และมีลูกค้า 150,000 รายทั่วโลก