AIS Academy x กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย

AIS Academy เดินหน้ายกระดับภาคการศึกษาไทย มองครบทั้ง Ecosystem จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ THE EDUCATORS THAILAND