Home Tags ACYF

Tag: ACYF

เด็ก&เยาวชนในจีนอาจต้องสแกนใบหน้าก่อนจะไลฟ์สตรีมเกม

องค์กร ACYF ของจีน ยื่นข้อเสนอในการประชุมรัฐสภาประจำปี ให้เยาวชนที่จะเล่นเกม และทำการไลฟ์สตรีมเกม ต้องสแกนใบหน้าซะก่อน
- Advertisement -

บทความล่าสุด