Home Tags 802.11ac

Tag: 802.11ac

เลิกงง! W-iFi เปลี่ยนเรียกมาตรฐานใหม่เป็นแบบตัวเลขรุ่น Wi-Fi 6 มาปีหน้า

เคยสงสัยมั้ยครับ? ว่า ตัวเลขเวอร์ชั่นของ Wi-Fi ในอดีต ตัวไหนเก่า ตัวไหนใหม่? ไม่เป็นไร เพราะ ตอนนี้ ตัวเลขเวอร์ชั่น Wi-Fi เปลี่ยนใหม่เป็นแบบเรียงเลขแล้ว ซึ่งล่าสุดก็คือ Wi-Fi 5 นั่นเอง
- Advertisement -

บทความล่าสุด