fbpx

Tag: 7-Eleven

Noเงินสด Noแคชเชียร์!! 7-Eleven ทดสอบฟีเจอร์ ‘Scan and Pay’ ให้ซื้อ+จ่ายเงินสะดวกขึ้น

ต่อไปการซื้อของร้านสะดวกซื้อจะสะดวกขึ้น เมื่อ 7-Eleven กำลังทดสอบโปรแกรม Scan and Pay ให้ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อและชำระเงินด้วยสมาร์ทโฟน

Read more