Home Tags 677

Tag: 677

ประเทศไทยเป็นเป้าหมาย ภัยคุกคามผ่านเว็บ อันดับ 75 ของโลก

แคสเปอร์สกี้ แลป รายงานว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ที่ผ่านมา สามารถสกัดกั้น ภัยคุกคามผ่านเว็บ ผู้ใช้ในประเทศไทยได้ทั้งสิ้นถึง 5,677,465 รายการ
- Advertisement -

บทความล่าสุด