Home Tags 5G Radio Access Network

Tag: 5G Radio Access Network

ทรู เสริมศักยภาพเครือข่ายใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G จาก อีริคสัน

ทรู ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศไทยเลือก อีริคสัน ในฐานะผู้ให้บริการ 5G (RAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ
- Advertisement -

บทความล่าสุด