Tech

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

“อยากรู้..ต้องได้รู้” แร่ rare-earth สำคัญอย่างไร อเมริกาถึงต้องหยุดเมื่อจีนขยับ

“อยากรู้ต้องได้รู้” แร่ rare-earth สำคัญอย่างไร อเมริกาถึงต้องหยุดเมื่อจีนขยับ เครดิตภาพจาก http://panarkom.blogspot.com/2018/06/blog-post_14.html หลังจาก ที่มีข่าวกรณีพิพาทระหว่างหัวเว่ยกับ Googleที่แบนสิทธิ์ในการใช้งานแอนดรอยด์ แล้วเรื่องราวในข่าวก็บานปลายจนกระทั่งเราไปเจอศัพท์ใหม่คำนึง คำว่า แร่แรเอิร์ธ (rare-earth) เรื่องความขัดแย้งในข่าวผมไม่สนนะ ผมสนใจเรื่องราวของเจ้าแร่ตัวนี้มากกว่า ในข่าวบอกแค่ว่าแร่ชนิดนี้มีความสำคัญต่อการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ไฮเทค เช่น ชิปประมวลผล ซีพียู...

Read more

Review