ช่องทางจัดการแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมาะสม

ช่วงเวลานี้ หากใครเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วพบลิงค์, โพสต์ หรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่เหมาะสม แนะนำให้รีบรายงานทันที!

1 13 14