CSR

Corporate Social Responsibility

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดโครงการส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน

Read more

จากที่ได้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดน่านนั้น ผู้บริหารและพนักงาน 3BB จังหวัดน่านได้เข้ามอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง

Read more

เมนทาแกรม มอบสมาร์ทโฟนรวมมูลค่า 247,500 บาทแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุน “การเรียนออนไลน์” ของเยาวชนในยุคโควิด-19

Read more

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คุกคามสภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส  โควิด-19 แต่ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นไปยังการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการในการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคมที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป “ท่ามกลางกระแสการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตในวิกฤตการโควิด-19 ยังมีเสียงเล็ก ๆ จากเด็กยากจนอีกกว่า 750,000 คน ทั่วประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมให้พ้นจากสภาวะขาดแคลนอาหารในช่วงปิดเทอม” การปิดเทอมที่ยาวนานกับมื้ออาหารที่หายไป? การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องประกาศสั่งเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. ทำให้เด็กๆ มีระยะเวลาในการปิดเทอมที่ยาวนานออกไปถึง 45 วัน สำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่ขัดสนก็คงจะไม่มีผลกระทบใดๆ แต่เมื่อหันไปมองเด็กๆ ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเราจะพบวิกฤตที่แฝงอยู่ในวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่...

Read more

JOOX สนับสนุนให้ทุกคน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกัน เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อคุณ เพื่อศิลปิน เพื่อสังคม ภายใต้แคมเปญ “Tencent #Together We Can”

Read more

สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลายห่วง 3BB CSR สนับสนุนการทำงานของแพทย์ มอบอินเทอร์เน็ตและของใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้

Read more
3BB CSR to School

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี หนึ่งในหลายโครงการที่ 3BB ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบแทนคืนให้กับสังคม ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับ รร.ในพื้นที่ห่างไกล

Read more

Review