มธ. เผยผลวิจัยคนขับ “เรียกรถผ่านแอป” ชี้อุปสรรคขึ้นทะเบียน ชง 3 แนวทางแก้กฎหมาย ปลดล็อกเศรษฐกิจดิจิทัล

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สว.มธ. (TU-RAC) เผยผลการศึกษาความท้าทายของคนขับรถให้บริการเรียกผ่านแอปพลิเคชันในไทย พบอุปสรรคสำคัญในการจดทะเบียนที่ส่งผลให้มีคนขับผ่านการขึ้นทะเบียนในจำนวนน้อย ชี้สาเหตุมาจากคนขับใช้รถติดไฟแนนซ์และไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถึงเกือบครึ่ง รวมถึงกระบวนการจดทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเสนอแนวทางแก้ไข 3 ประเด็นได้แก่

  1. ลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนให้สะดวกขึ้น
  2. ปรับระเบียบให้คนขับที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถสามารถไปจดทะเบียนได้
  3. สนับสนุนให้มีประกันภัยสำหรับรถให้บริการเรียกผ่านแอปในราคาที่สมเหตุสมผล เทียบเท่ากับประกันรถส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนขับ และปลดล็อกอุปสรรคสำคัญด้านกฎระเบียบต่อการเติบโตของบริการเรียกรถผ่านแอปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัล
เรียกรถผ่านแอป

ผลสำรวจครอบคลุมคนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งที่ทำเป็นงานพาร์ทไทม์และงานหลักรวมกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่ระบุเหตุผลที่นำรถมาให้บริการคือเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้เลี้ยงชีพ นำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และใช้เวลาว่างให้เกิดผลตอบแทน แต่กลับมีอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไปไม่ถึงการจดทะเบียน ได้แก่ การใช้รถยนต์ติดไฟแนนซ์ที่ไม่สามารถนำสมุดคู่มือมาดำเนินการได้ใกล้ครึ่ง การให้บริการด้วยรถที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตนเองเกือบครึ่ง ความกังวลกับการเปลี่ยนประเภทประกันภัยที่มีอยู่ รวมถึงความยุ่งยากของกระบวนการจดทะเบียนด้วยตนเอง

นักวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ 3 แนวทางเพื่อปรับกฎหมายและระเบียบต่างๆเพื่อปลดล็อกอุปสรรคและสร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับคนขับ ได้แก่

  1. ลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนให้ง่ายขึ้นโดยใช้ระบบออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ใช้สำเนาจดทะเบียนรถได้
  2. ปรับระเบียบให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถแต่ได้รับความยินยอมสามารถนำรถไปจดทะเบียนได้ เนื่องจากปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ผู้จดทะเบียนต้องเป็นเจ้าของรถหรือกรรมสิทธิ์รถเท่านั้น
  3. ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้มีตัวเลือกประกันภัยที่เหมาะสมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานผ่านแอปในราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเท่าประกันรถส่วนบุคคล รวมถึงพิจารณาปรับเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการให้บริการที่เปลี่ยนไป
เรียกรถผ่านแอป

การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆในภาคคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และเท่าทันการให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยปลดล็อกอุปสรรคและขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนขับจำนวนมากแล้ว ยังจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริการเดินทางที่มีความสะดวก ปลอดภัย และโปร่งใส อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ใช้บริการ นักท่องเที่ยว และภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://shorturl.at/mdLst