OPPO เผย รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2023 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

OPPO บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้เผยแพร่ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2023 (2023 Sustainability Report) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก รายงานฉบับที่ 4 นี้นำเสนอความคืบหน้าและแผนระยะยาวของบริษัทในการมุ่งสู่ความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “Technology for Mankind, Kindness for the World” โดยให้ความสำคัญใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และการดูแลพนักงาน

ในปี 2023 OPPO ได้ประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ผ่านความพยายามต่างๆ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ และการรีไซเคิลสมาร์ทโฟนเก่า ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,819 ตันต่อปี ด้วยการใช้แผงโซลาร์เซลล์ และประหยัดได้อีก 8,947 ตันจากกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการรีไซเคิลสมาร์ทโฟนกว่า 1.1 ล้านเครื่องผ่านบริการแลกเปลี่ยนในประเทศจีน

OPPO ยังแสดงบทบาทในการเป็นพลเมืององค์กรที่ดีด้วยการร่วมมือกับชุมชน รัฐบาล องค์กรไม่แสวงหากำไร และสถาบันวิจัยทั่วโลก เพื่อดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) โดยในปี 2023 บริษัทได้บริจาคเงินกว่า 23.21 ล้านหยวนให้แก่มูลนิธิการศึกษาและองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเยาวชน การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนโครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

OPPO ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมและผลักดันการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ปัจจุบัน OPPO ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้วกว่า 101,000 ฉบับทั่วโลก โดย 91% เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และติดอันดับที่ 9 ในการยื่นขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นอกจากนี้ OPPO ยังได้เปิดตัว “AndesGPT” แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่รุ่นแรก พร้อมประกาศเข้าสู่ยุคของ “AI Phone” อย่างเป็นทางการ มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึง AI Phone ได้

เพื่อเป็นการเร่งการสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน OPPO ได้ริเริ่มการแข่งขัน “OPPO Inspiration Challenge” ร่วมกับหุ้นส่วนองค์กรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญ โดยเรียกร้องให้ผู้สนใจส่งแนวคิดและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อผู้คน” (Inspiration for People) และ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อโลก” (Inspiration for the Planet) ซึ่ง OPPO จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านี้สู่ความเป็นจริง

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและความยั่งยืน OPPO เดินหน้านำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างโลกที่ดีขึ้นในอนาคต โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายงานความยั่งยืน ของ OPPO ประจำปี 2023 โปรดดูได้ที่

https://www.oppo.com/content/dam/oppo/common/mkt/footer/2023-OPPO-Sustainability-Report-CN.pdf