ไมโครซอฟท์ จับมือพันธมิตร เปิดโครงการ “AI Skills for Tourism” ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวด้วย AI ทั่วไทย

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรอย่างมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดโครงการ “AI Skills for the AI-enabled Tourism Industry” เพื่อยกระดับทักษะ AI ให้ผู้ประกอบการ โดยเริ่มนำร่องที่เมืองโบราณอู่ทอง เพื่อหนุนภาคการท่องเที่ยวที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของไทย ตั้งเป้าเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 70,000 รายในเมืองรองทั่ว 5 ภูมิภาค

คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมประจำภูมิภาคอาเซียน ไมโครซอฟท์ กล่าวว่า ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นในพลังเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้ทุกคน โดยโครงการนี้จะช่วยปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ ใช้ AI ในการพัฒนาชิ้นงานประชาสัมพันธ์ แปลภาษาเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้างคอนเทนต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและเสนอแผนการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม

ด้าน ดร. สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง กล่าวว่า อพท. ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม” จึงยินดีที่ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะยกระดับให้เมืองอู่ทองเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้ชุมชน

หลักสูตรพัฒนาทักษะ AI นี้ครอบคลุมการใช้งานผ่านเครื่องมือ Microsoft Copilot, Designer, Clipchamp, Sway และนำไปปรับใช้ในหลากหลายบทบาทหน้าที่ในธุรกิจ คุณประยูร อสัมภินพงศ์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง กล่าวว่า การสนับสนุนชุมชนเล็กๆ คือแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น ขอบคุณไมโครซอฟท์ที่ปูทางให้วิสาหกิจชุมชนสร้างโอกาสเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ โดยใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาหลากภาษา เปิดตลาดที่กว้างขึ้นและพัฒนาสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด

microsoft AI Skills Tourism Industry

คุณษรณารินทร์ บุญอำไพไชยกุล เหรัญญิกของชมรมฯ เล่าว่า เทคโนโลยีอย่าง Copilot ช่วยให้ผู้ประกอบการพึ่งตนเองได้มากขึ้นในการสร้างและแก้ไขผลงาน ใช้งานง่าย ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ตอบโจทย์การโปรโมทสถานที่และบริการผ่านโซเชียลหรือเว็บไซต์ รวมถึงช่วยหาไอเดียขยายธุรกิจและสินค้าใหม่ๆ ได้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามโครงการได้ที่ aka.ms/AIskills4Tourism และเข้าอบรมผ่านเครือข่ายพันธมิตรด้านการเสริมทักษะของไมโครซอฟท์ทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้การใช้ AI เสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน