Alibaba.com ผลักดัน AI สู่ MSME ทั่วโลก เนื่องในวัน MSME โลก 2024

ในโอกาสวัน MSME โลกประจำปี 2024 Alibaba.com แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ B2B ชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศแผนการณ์ครั้งสำคัญในการยกระดับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSME) พร้อมเปิดเผยกลยุทธ์การขยายเครือข่ายซัพพลายเออร์ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจ MSME

ความสำคัญของ MSME และบทบาทของ Alibaba.com

วัน MSME โลกจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ตามการแต่งตั้งขององค์การสหประชาชาติ เพื่อยกย่องบทบาทสำคัญของธุรกิจ MSME ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจโลก ในโอกาสนี้ คุณ Kuo Zhang ประธาน Alibaba.com ได้เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อการทบทวนความช่วยเหลือเพื่อการค้าทั่วโลก (Global Review of Aid for Trade) ในการประชุมประจำปีขององค์การการค้าโลก (WTO)

AI: เครื่องมือสำคัญสำหรับ MSME

คุณ Zhang เน้นย้ำว่า Alibaba.com จะไม่ทิ้งธุรกิจ MSME ในประเทศกำลังพัฒนาไว้เบื้องหลังในยุค AI โดยเปิดเผยว่ากว่าครึ่งของ 20 ประเทศที่ใช้เครื่องมือ AI ของ Alibaba.com มากที่สุดเป็นประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันมีธุรกิจประมาณ 30,000 รายทั่วโลกที่ใช้เครื่องมือ AI บนแพลตฟอร์มของ Alibaba.com แล้ว

ผลสำรวจล่าสุดของ Alibaba.com แสดงให้เห็นว่า:

  • 25-30% ของธุรกิจ MSME ใช้ AI เป็นประจำทุกวัน
  • การใช้ AI ช่วยเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ถึง 37%
  • ธุรกิจที่ใช้ AI ยอมรับคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพจากเครื่องมือ AI ถึง 70%
Alibaba.com MSME Day 2024

เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ MSME

คุณ Sieu To รองกรรมการผู้จัดการของ Hanh Sanh Co., Ltd บริษัทพัดลมไฟฟ้าจากเวียดนาม กล่าวว่า “การใช้ AI ช่วยให้ร้านค้าของเราทำงานแบบอัตโนมัติและประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอย่างเรา”

ด้านคุณ Maria Francesca Aceti ซีอีโอของ Deltha Pharma จากอิตาลี เล่าว่า “Alibaba.com ช่วยให้เราขยายธุรกิจนอกเหนือจากยุโรปไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น จีน เวียดนาม บังคลาเทศ และกานา”

Alibaba.com MSME Day 2024

แผนการสนับสนุน MSME ในอนาคต

Alibaba.com ตั้งเป้าขยายฐานซัพพลายเออร์ทั่วโลกให้ครอบคลุม 100,000 รายภายใน 3 ปีข้างหน้า โดยเน้นการสนับสนุนธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนา แผนงานสำคัญประกอบด้วย:

  1. ช่วยเหลือธุรกิจ MSME กว่า 100 รายในแอฟริกาให้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มระดับโลก
  2. จัดงานสัมมนากว่า 500 งานทั่วโลก โดย 300 งานจะจัดในประเทศกำลังพัฒนา

ศักยภาพของ Alibaba.com ในการเชื่อมโยงธุรกิจทั่วโลก

ปัจจุบัน Alibaba.com ให้บริการผู้ซื้อมากกว่า 48 ล้านรายและซัพพลายเออร์กว่า 200,000 รายทั่วโลก โดยเชื่อมโยงผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละภูมิภาค เช่น:

  • เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากเกาหลี และเฟอร์นิเจอร์จากญี่ปุ่น
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ผงประกอบอาหารและเฟอร์นิเจอร์จากเวียดนาม
  • เอเชียใต้: อัญมณีจากอินเดียและปากีสถาน
  • ตุรกีและยุโรป: พรม เสื้อผ้า เครื่องจักรก่อสร้างจากตุรกี และไวน์จากอิตาลี

บทสรุป

Alibaba.com ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆ เพื่อลดความซับซ้อนในการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ MSME อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันการใช้ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กในตลาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของวัน MSME โลกในการส่งเสริมบทบาทของ MSME ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alibaba.com และรายงาน โปรดไปที่:

https://seller.alibaba.com/playbooks/2024-msme-day-report-px002b6lu?categoryid=1239008