ซัมซุง เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Thailand 5.0 ผ่านโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชน

ซัมซุง ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 5.0 ผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน (Together for Tomorrow Enabling People)” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวทันโลกยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต การจ้างงาน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซัมซุงที่ต้องการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่ต้องอาศัย “พลังคน” ที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

ซัมซุงได้ดำเนินโครงการ Samsung Innovation Campus และ Samsung Solve for Tomorrow มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพื่อให้ความรู้และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความรู้แก่เยาวชนไทยไปแล้วกว่า 4,600 คน ทั่วประเทศ

นายมาร์ค คิม ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาซัมซุงได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และโรงเรียนในประเทศไทยมาแล้วมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ

ด้าน นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของซัมซุง คือการทลายข้อจำกัดและความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ ผ่านการมอบโอกาส พื้นที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อวางรากฐานความรู้แห่งอนาคตที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์โดยแบ่งเป็น 2 โครงการหลัก ได้แก่

  • Samsung Innovation Campus – มุ่งปลดล็อกศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้คนไทย ผ่านการแจกทุนการศึกษาและเปิดคอร์สออนไลน์ฟรีด้าน AI และการเขียนโค้ด ให้กับคนทุกวัยตั้งแต่เดือนก.ค.นี้
  • Samsung Solve for Tomorrow – เวทีประกวดที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมด้วยเทคโนโลยี พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. นี้