RÊVER BYD Spare Parts Warehouse คลังอะไหล่แห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม 4.5 เท่า

บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ เปิดตัว RÊVER BYD Spare Parts Warehouse คลังอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้า BYD แห่งใหม่ บนพื้นที่มากถึง 18,000 ตารางเมตร ใหญ่กว่าคลังอะไหล่เดิมถึง 4.5 เท่า สามารถจัดเก็บอะไหล่สำรองมากกว่า 1 ล้านชิ้น ครอบคลุมยานพาหนะไฟฟ้า BYD ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย

นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า คลังอะไหล่แห่งใหม่นี้ออกแบบการจัดเก็บในแนวสูง เพิ่มพื้นที่บนชั้นวาง พร้อมด้วยระบบการจัดการอะไหล่รูปแบบใหม่ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน สร้างความมั่นใจถึงความพร้อมในการส่งมอบอะไหล่อย่างทันท่วงที และรองรับได้ทั้งลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ‘NEW ENERGY FOR ALL’ ของบริษัทในการมุ่งยกระดับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวเสริมว่า คลังอะไหล่แห่งใหม่จะเป็นศูนย์กลางในการเบิกจ่ายและกระจายอะไหล่ไปยังศูนย์บริการมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเครื่องมือ Handheld และระบบบาร์โค้ดมาช่วยอำนวยความสะดวก ให้สามารถส่งมอบอะไหล่ไปยังศูนย์บริการทั่วประเทศได้ภายในวันถัดไป เพื่อให้ลูกค้านำรถกลับไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

RÊVER BYD Spare Parts Warehouse

คลังอะไหล่ RÊVER BYD Spare Parts Warehouse แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่บางนา-ตราด มีการแบ่งพื้นที่จัดเก็บอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยแบ่งพื้นที่คลังอะไหล่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนที่ 1 Inbound area พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ 25 ตู้คอนเทนเทอร์
 • ส่วนที่ 2 Storage area พื้นที่ 12,000 ตารางเมตร แบ่งการจัดเก็บออกเเป็น 4 โซน สามารถจัดเก็บอะไหล่ได้มากกว่า 1 ล้านชิ้น โดยแบ่งตามขนาดและประเภทของอะไหล่ ประกอบด้วย
  • โซนที่ 1 On Floor  สำหรับจัดเก็บสินค้าอะไหล่ขนาดใหญ่
  • โซนที่ 2 Selective Rack สำหรับจัดเก็บอะไหล่ขนาดกลางที่สามารถนำขึ้นชั้นวางได้ โดยสามารถจัดเก็บสินค้าอะไหล่ขนาดกลางได้มากกว่า 1,500 พาเลท
  • โซนที่ 3 Medium Rack สำหรับจัดเก็บอะไหล่ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยสามารถจัดเก็บสินค้าอะไหล่ได้มากกว่า 2,500 รายการ
  • โซนที่ 4 Battery Room เป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับ Blade Battery โดยเฉพาะ โดยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอะไหล่ทุกชิ้นยังคงประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเบิกจ่ายไปใช้งานจริง และสามารถจัดเก็บแบตเตอรี่ได้มากถึง 240 ลูก
 • ส่วนที่ 3 Packing Area พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อและตรวจสอบสินค้าอะไหล่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการจัดส่ง
 • ส่วนที่ 4 Outbound Area พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สำหรับนำจ่ายสินค้าให้กับทีมขนส่ง
  แบ่งออกเป็น 6 เส้นทาง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก อำนวยความสะดวกจัดส่งสินค้าอะไหล่ถึงศูนย์บริการทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว
RÊVER BYD Spare Parts Warehouse

ด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น การยกระดับศักยภาพการจัดเก็บและบริหารคลังอะไหล่ การรักษาความปลอดภัย ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบจัดการอะไหล่ใหม่ เรเว่มั่นใจว่าคลังอะไหล่แห่งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้ลูกค้า BYD รองรับการเติบโตของยอดผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวของสังคมผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต