ไมโครซอฟท์ จับมือ สกมช. ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการระดับโลก Government Security Program (GSP) ของไมโครซอฟท์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

ไมโครซอฟท์ ร่วมมือกับ สกมช.

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ว่า เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย การได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และแนวโน้มของภัยไซเบอร์ล่าสุด จะช่วยให้รัฐบาลไทยมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์มาใช้ในภาครัฐ เกิดความมั่นใจในการใช้งาน รวมถึงมีความพร้อมมากขึ้นในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลต่อระบบเครือข่ายสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังจะร่วมกันวิเคราะห์และพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ใช้งานภายใน สกมช. อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากไมโครซอฟท์อีกด้วย

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ไมโครซอฟท์จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ช่องโหว่ แนวโน้มการโจมตี และมัลแวร์ต่างๆ ให้กับทาง สกมช. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางดิจิทัลของประเทศ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้งานเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ในภาครัฐ และเสริมความพร้อมในการป้องกัน ตรวจจับ และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่สำคัญของประเทศ

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ และ สกมช.ยังมีแผนที่จะร่วมกันวิเคราะห์และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานภายใน สกมช. ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชันที่ทันสมัยจากทางไมโครซอฟท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานโดยตรง ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือในครั้งนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ไมโครซอฟท์ ร่วมมือกับ สกมช.

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำคัญของประเด็นความปลอดภัยในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจและบริการต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยไมโครซอฟท์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐไทยได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประเด็นนี้ การผนึกกำลังความร่วมมือกับ สกมช. ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับและเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยทรัพยากรและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของไมโครซอฟท์ที่พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยสำคัญในการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ไมโครซอฟท์ ร่วมมือกับ สกมช.

โครงการ GSP นับเป็นโครงการสำคัญระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนรัฐบาลและองค์กรภาครัฐทั่วโลกให้สามารถปกป้ององค์กร บุคลากร ข้อมูลสำคัญ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT จากภัยคุกคามไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 40 ประเทศ และกว่า 100 หน่วยงานองค์กรระดับโลก สำหรับประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถวางแผนและจัดการในประเด็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เกิดความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีในภาครัฐ และมีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป​​​​​​​​​​​​​​​​