แกร็บ ผนึกภาครัฐ-เอกชน จัดเสวนาเชิงนโยบาย “GrabNEXT 2024”

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน จัดงานเสวนาเชิงนโยบายประจำปี “GrabNEXT 2024: Driving towards the Future of Tourism ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว สู่อนาคตที่ดีกว่า” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้พร้อมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ ผ่านกลยุทธ์ “T.R.A.V.E.L.”

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การทำให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และยกระดับไทยให้เป็น Tourism Hub และ Aviation Hub ของภูมิภาคภายในปี 2573 เป็นเป้าหมายของกระทรวง ซึ่งตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ระบุว่า แกร็บเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ มุ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาล ผ่านการนำเทคโนโลยีและอีโคซิสเต็มของแกร็บมาเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวไร้รอยต่อด้วยกลยุทธ์ T.R.A.V.E.L. ประกอบด้วย

  • Technological Integration นำเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
  • Reliability & Safety สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
  • Accessibility ส่งเสริมการเดินทางสะดวกทั้งเมืองหลักและเมืองรอง
  • Valuable Experiences สร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจ
  • Environmentally Friendly ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก
  • Local Touch ผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
GrabNEXT 2024

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “พลิกโฉมประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย สู่มาตรฐานใหม่ที่ยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ทั้งในด้านทิศทาง ความปลอดภัย การสนับสนุนประสบการณ์ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งาน GrabNEXT 2024 จึงเป็นการเปิดเวทีให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่อนาคต ด้วยการผลักดันด้านซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพ เพื่อทั้งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน GrabNEXT 2024 ได้ที่ grb.to/GrabNEXT2024

GrabNEXT 2024