Alibaba Cloud ขยายการลงทุนทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม AI และ บริการคลาวด์

เซลีน่า หยวน ประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ Alibaba Cloud Intelligence ประกาศแผนในการเปิดตัว Availability Zones ใหม่และการลงทุนระดับโลกเพื่อกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI ขององค์กร โดย Alibaba Cloud มีแผนที่จะเปิดตัวคลาวด์รีเจี้ยนแห่งแรกในเม็กซิโก และขยายดาต้าเซ็นเตอร์ในตลาดสำคัญ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเกาหลีใต้ ภายใน 3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Model Studio ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญด้านการพัฒนา generative AI ของ Alibaba Cloud จะพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าระหว่างประเทศผ่าน Availability Zones ของบริษัทฯ ในสิงคโปร์ เร็วๆ นี้ แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้องค์กรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถพัฒนาโมเดลและแอปพลิเคชัน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Alibaba Cloud ยังประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันการศึกษาระดับโลกหลายแห่ง ได้แก่ การร่วมมือกับ SAP เปิดตัวโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อใช้ประโยชน์จากดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน, ความร่วมมือกับ Salesforce ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ระบบใน Salesforce CRM บนแพลตฟอร์ม Alibaba Cloud ในประเทศจีน, ความร่วมมือกับ Demos Group ในการเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล และ AI, และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกในการสอนหลักสูตรคลาวด์คอมพิวติ้งและ AI เพื่อบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI รุ่นใหม่

นอกจากนี้ Alibaba Cloud ยังประสบความสำเร็จในการสนับสนุนลูกค้าขององค์กรชั้นนำทั่วโลก อาทิ ความร่วมมือกับ LVMH Group เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบรนด์สินค้าหรูในจีนด้วยเทคโนโลยี AI และ Generative AI, การสนับสนุนระบบตรวจหามะเร็งเต้านมด้วย AI ของ FathomX ให้ขยายการให้บริการไปทั่วโลก และความร่วมมือกับ International Canoe Federation (ICF) ในการนำโซลูชัน ESG ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ

ผ่านการลงทุนและความร่วมมือเหล่านี้ Alibaba Cloud มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม AI และการใช้ประโยชน์จากคลาวด์ให้กับองค์กรลูกค้าทั่วโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรด้าน AI ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคต