แอป AIS E-Waste+ คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

AIS ครองแชมป์บนเวทีโลก แอป AIS E-Waste+ คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก WSIS Prize 2024 โดย ITU และ UN

AIS ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโอกาสการเข้าถึงดิจิทัลอย่างเท่าเทียม และรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว AIS ยังมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับพาร์ทเนอร์กว่า 200 องค์กร เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Hub of E-Waste)

AIS ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มายกระดับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม AIS E-Waste+ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของขยะ E-Waste ได้ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดและรีไซเคิลแบบไร้การฝังกลบ (Zero E-Waste to Landfill) จนได้รับการยอมรับระดับโลก โดย AIS เป็นองค์กรไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (WSIS Action Lines C7 E-Environment) จากเวที WSIS Prize 2024 ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN)

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “ขอขอบคุณ ITU และ UN ที่มอบรางวัล Winner of WSIS Prize 2024 สาขาสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม AIS E-Waste+ ที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AIS ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เราจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ใช้แอปพลิเคชัน E-Waste+ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่ AIS ตั้งใจออกแบบ เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกคน”

เวที WSIS Prize เป็นรางวัลระดับโลกที่ ITU และ UN จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้องค์กรทั่วโลกใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมาย SDGs โดยปีนี้มีองค์กรทั่วโลกส่งโครงการเข้าร่วมกว่า 2,000 โครงการ และ AIS เป็นองค์กรไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับโลก Winner of WSIS Prize 2024 สาขาสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ถือเป็นอีกครั้งที่ AIS ได้รับรางวัลสูงสุดจากเวทีนี้

แพลตฟอร์ม AIS E-Waste+ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 17 การยกระดับความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการติดตามสถานะขยะแบบเรียลไทม์ การคำนวณ Carbon Score หรือปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ CO2 หลังขยะถูกกำจัดแบบ Zero Landfill และที่สำคัญ AIS ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์กว่า 200 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้าง Hub of E-Waste ของไทย ทำให้โครงการ AIS E-Waste+ คว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาครองได้สำเร็จ

แอป AIS E-Waste+