TikTok จับมือ ธปท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านความรู้ทางการเงิน

TikTok ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมทักษะความรู้และความเข้าใจด้านการเงินแก่คนไทย ผ่านคอนเทนต์ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม

ความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด Smart People และ Smart Economy ของ ธปท. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย TikTok มุ่งหวังเป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และทักษะด้านการเงินที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้ชาวไทย ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงภัยทางการเงินในโลกดิจิทัล

สนับสนุนคอนเทนต์การเงินที่เข้าถึงง่ายและสนุกสนาน

จากข้อมูล ‘TikTok Unboxed: แกะกล่องเทรนด์และข้อมูลเชิงลึก’ พบว่า ผู้ใช้ TikTok เข้าดูคอนเทนต์หมวดหมู่การเงินเพิ่มขึ้นถึง 132% สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม TikTok ที่นอกจากจะมอบความบันเทิงแล้ว ยังมอบความรู้ควบคู่กันไป

คุณชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – TikTok, Thailand กล่าวว่า “TikTok มุ่งมั่นสร้างคุณค่าและพัฒนาคอมมูนิตี้ผู้ใช้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความร่วมมือกับ ธปท. ครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนพื้นที่สำหรับแชร์ความรู้และทักษะด้านการเงินแก่ผู้ใช้ชาวไทย ช่วยให้บริหารจัดการเงินอย่างสมเหตุสมผล รับมือกับความเสี่ยงทางการเงินในโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ”

คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธปท. กล่าวว่า “ธปท. มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัว เช่น การเตือนภัยการเงิน การบริหารจัดการหนี้สิน ความร่วมมือกับ TikTok ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น ผ่านคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์พฤติกรรมการรับสารของผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน”

การผนึกกำลังครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TikTok ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์แพลตฟอร์มเพื่อทุกคน มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินให้แก่คนไทย ผ่านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดิจิทัล ผสานกับคอนเทนต์ที่มีสไตล์โดดเด่น มุ่งหวังสร้างชุมชนอันแข็งแกร่งและทรงปัญญา