Apple ขยายข้อตกลงใช้ โมเด็ม 5G ของ Qualcomm ต่อไปจนถึงปี 2027

ในการประชุมผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2024 ของทาง Qualcomm ได้ให้ข้อมูลว่า Apple ได้มีการขยายข้อตกลงกับทาง Qualcomm ในการใช้ โมเด็ม 5G ใน iPhone ต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม 2027

เราทราบกันดีว่า Apple มีความพยายามในการพัฒนา โมเด็ม 5G ของตัวเองมาอย่างยาวนาน แต่ก็มีความล่าช้าและอุปสรรคต่างๆ ทำให้แผนการที่จะนำมาใช้งานใน iPhone ของตัวเองนั้นถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง

แม้แต่ครั้งล่าสุดที่วางแผนว่า Apple จะเปิดตัวชิปโมเด็มที่ออกแบบเองในปี 2024 ก็ต้องถูกเลือ่นไปเช่นกัน รวมถึงแผนที่จะเปิดตัวใน iPhone SE รุ่นต่อไปที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2025 ก็ดูท่าทางว่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริง

คาดกันว่า ในปีนี้ iPhone 16 Pro จะมาพร้อมกับชิป Snapdragon X75 ของ Qualcomm ซึ่งเป็นการยืนยันว่า Apple ยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีของ Qualcomm ในขณะที่ iPhone 16 และ iPhone 16 Plus จะยังคงใช้ชิป Snapdragon X70 ที่มาจาก iPhone 15

ข้อมูลจาก Sparrowsnews