รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ ผ่านระบบ 5G คันแรกของไทย เริ่มทดสอบวิ่งจริงแล้ว

เปิดตัวโครงการ รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ คันแรกในประเทศไทย เป็นการดำเนินการโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ด้วยการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน รวมถึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในการเปิดการสาธิตได้กล่าวว่า

“นี่ถือเป็นโครงการแรก ๆ ของประเทศในการพัฒนารถไร้คนขับ ซี่งจะนำมาสู่การพัฒนาและต่อยอดได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสร้างรถที่ช่วยลดอุบัติเหตุ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อเทคโนโลยี C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) แพร่หลายมากขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้ามีการนำไปเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในเส้นทางสัญจร จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกัน เพราะระบบอัตโนมัติจะมาช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ และจะเป็นการนำเครือข่าย 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วย” และเป็นหน่วยบริการสำคัญให้กับทุกภาคส่วนต่อไป”

รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ

พร้อมกันนี้ ทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้ร่วมพัฒนาและทดสอบ ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ หรือ Advanced Driver-Assistance System: ADAS ไปจนถึง ระบบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle: CAV) พร้อมทั้งศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบสมรรถนะ และระบบความปลอดภัยของยานยนต์สมัยใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญสำหรับอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ฯลฯ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมระดับ Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ

อีกทั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (T-CAV) ที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ศูนย์ T-CAV นี้เป็นแหล่งให้บริการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการขับขี่และผู้ใช้ถนน และส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีความสามารถแข่งขันในระดับสากล

สำหรับโครงการนี้ได้มีการเปิดการทดสอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการทดสอบและสาธิตการใช้งาน รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ ในเขตโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

ข้อมูลและภาพจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Blogger สาย Multi Function ตามติดเทคโนโลยีมือถือ, แท็บเล็ต, แอพ, เกมคอนโซล, โลกโซเชียล และจักรยาน